Perhelukeminen
varhaiskasvatus

Iltasatukirjahylly - mikä se on?

iltasatukirjahylly

Iltasatukirjahylly on noin 25 kirjan kokoelma. Kirjahyllyn voi ideoida monella tavoin: sen voi tehdä vaikka laatikosta, tai perheet voivat askarrella sellaisen vanhempainillassa. Tärkeää on, että kirjat ovat esillä houkuttelevasti ja erillään luokan muusta kirjallisuustarjonnasta. Iltasatukirjahyllyihin voi valita kirjoja päiväkodista (jo luetut kirjatkin käyvät), kerätä kirjoja lahjoituksena tai pyytää kirjastosta lainaksi sopiva kirjallisuuskokoelma. Iltasatukirjahyllyn kokoelma on laskettu kuukauden ajalle, mutta käyttöaika on muunneltavissa. 

 

Kirjahylly sijaitsee usein päiväkotiryhmän tai luokan eteisessä tai oven läheisyydessä, ja vanhemmat ja lapset voivat valita siitä kirjan kotiin luettavaksi kotiin lähtiessään. Kuvakirjat ovat niin lyhyitä, että ne voi lukea yhden illan aikana ja palauttaa seuraavana aamuna. Iltasatukirjahyllyjen tarkoitusta voi vaihdella valikoimalla siihen kirjallisuutta eri teemoista tarpeiden ja ryhmän lasten mukaan. Kirjahylly voi tarjota valikoitua luettavaa perheille, jolloin sen käyttö perustuu vapaaehtoisuuteen. Toisinaan voi olla tarpeen antaa iltasatukirja läksynä kotiin tai innostaa kirjojen lainaamiseen vaikka keskustelemalla kirjoista niiden palauttamisen yhteydessä, merkitsemällä luetut kirjat näkyville tai järjestämällä ryhmän kanssa toimintaa, jossa kirjat tulevat tutuiksi.  

Iltasatukirjahyllytoimintaa on helppo muunnella. Toisinaan voi laittaa perheille linkin äänikirjaan tai pyytää lapsia kertomaan oman sadun saduttamalla kotona. Erityistä huomiota kannattaa kiinnittää monikielisiin ryhmiin. Monikielisestä kirjastosta voi lainata perheille omakielistä kirjallisuutta; sanattomia kirjoja voivat lukea kaikki; tai kotiin viemiseksi voi antaa ryhmässä jo luetun kirjan, jonka lapsi voi leikkilukea kotona muistin ja kuvien perusteella perheelleen.  

”Iltasatukirjahyllyssä S2-oppilaita innosti erityisesti omakielinen kirja. On tärkeää tuoda luokassa monet kielet näkyviksi. Erään oppilaan sanoin: Tää on ensimmäinen kirja, jonka oikeasti ymmärrän.

– Iltasatukirjahyllyä käyttänyt S2-opettaja

”Hyvä idea, joka ei vaadi mitään ponnisteluja. Tällä tyylillä voitaisiin esim. tutustuttaa perheet uusimpiin ja laadukkaisiin lastenkirjoihin. Hyvä kun kirjoja tulee kotiin vain yksi kerrallaan, niin ei myöskään kuormita perheitä.”

– Vanhemman palaute iltasatukirjahyllytoiminnasta

Katso video
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Iltasatukirjahyllytoiminnasta on kerätty kyselyin kokemuksia lapsilta, lasten vanhemmilta ja opettajilta. Vanhempien kokemuksia selvittäneessä tutkimuksessa (Aerila ym., 2019) yli puolet kokeiluun osallistuneista vanhemmista koki iltasatukirjahyllytoiminnan vaikuttaneen myönteisesti perheen lukemiseen. Vanhempien mukaan kirjallisuuden valinta itsenäisesti rajatusta valikoimasta edistää lasten mielenkiintoa kirjoihin ja luettavan omatoimista valintaa. Lisäksi itse valittu kirja tukee lasten aktiivisuutta: lapset valvoivat, että kirja todella tuli luettua, he ottivat kirjan mukaansa sänkyyn sekä selasivat sitä yhä uudelleen. Lisäksi he saattoivat kutsua kaikki perheenjäsenet kuuntelemaan satua, kun he lukivat sen itse.

Lähes kaikkien vanhempien mukaan iltasatukirjahyllytoiminta lisäsi koko perheen kiinnostusta kirjallisuuteen ja kirjojen merkitystä perheen arjessa. Tämä näkyi sekä konkreettisesti kirjojen määrän lisääntymisenä kodeissa että lisääntyneenä keskusteluna kirjoista. Iltasatukirjahyllytoiminta lisäsi yhteisöllisyyttä perheissä, mikä näkyi vuorovaikutuksessa. Vaikka monissa perheissä iltasatujen lukeminen oli jo rutiini, osa vanhemmista oli sitä mieltä, että iltasadun lukemisesta tuli vielä enemmän koko perheen yhteinen tapahtuma. Tämä näytti liittyvän erityisesti lasten aktiivisuuteen: esimerkiksi sisarukset halusivat tulla kuuntelemaan tai lukemaan pikkuveljen valitsemaan kirjaa. IKI-TARU on tehnyt yhteistyötä Lukuinto-hankkeen kanssa ja lainannut Helsinkiin iltasatukirjahyllyjä. Iltasatukirjahyllyt ovat olleet todella pidettyjä helsinkiläisten opettajien keskuudessa.

Kotikirjalainaus antaa sysäyksen perheen lukukulttuurin muodostumiselle ja kehittämiselle perhelähtöisesti. Paljon lukevien perheiden lukemisen rutiineja koulusta tuotu iltasatukirja saattaa sekoittaa, mutta valtaosassa perheitä kirja ja siihen liittyvät toiminnot saavat aikaan perhekeskeistä lukemista. Kirjallisuuskeskustelut sekä luetun pohjalta tapahtuva vuorovaikutus ovat merkkejä yhteisöllisestä lukemisesta, joka näkyy paitsi kotona perheen kesken myös koulussa oppilaiden välillä ja luokkavuorovaikutuksen vilkastumisena.

Iltasatukirjahyllytoimintaa kehitettäessä tulee ottaa huomioon myös monikieliset perheet sekä kirjojen tarjonnassa että lukemisen tavoissa (ks. Steensel ym., 2011). Tässä kokeilussa monikielisten perheiden vanhemmat olivat hyvin aktiivisia. Kun iltasatukirjahyllystä ei löytynyt omakielistä kirjallisuutta, he rakensivat kotiin vastaavan kirjahyllyn. Lapsi luki kirjoja kodin kirjahyllystä ja kertoi näistä kirjoista koulussa muille. Toisaalta luokkaan sijoitettu monikielinen kirjahylly houkuttelisi lapsia tutustumaan eri kieliin ja tarjoaisi näin väylän kielitietoisuuden kehittämiseen. Myös hyllyjen käyttöohjeiden antoon tulee kiinnittää lisähuomiota monikielisissä ryhmissä.

Teksti
Juli-Anna Aerila
Elokuu 2020

Scroll to Top