Kirjallisuus­kasvatus

Tarinoiden mahdollisuudet

Tarinat tarjoavat lapselle peilin tai kanssakulkijan elämän eri tilanteisiin. Niiden avulla voi hahmottaa tapahtumia sekä niihin liittyviä tunteita ja vuorovaikutusta. Kun lapselle kerrotaan tarinoita pienestä alkaen, lapsi kasvaa ajatukseen, että tarinat, ja sitä kautta myös kirjallisuus, on tarpeellista: runon kautta nousee ymmärrys tunteista ja seikkailutarina auttaa selviytymään haasteista. Näin kirjallisuudesta ja sen ympärille rakentuvista tarinoista muodostuu ihmisenä kasvamisen pohja, jonka on mahdollista yhdistää eri-ikäisiä ja eri elämänpiireistä tulevia.

Taidelähtöinen kirjallisuuskasvatus on eheyttävää toimintaa, jossa taiteen eri muodot ruokkivat toinen toisiaan ja jossa kirjallisuus tai tarinat ovat mukana kaikissa työskentelyn vaiheissa. Taidelähtöinen kirjallisuuskasvatus tuottaa iloa, hyvinvointia ja oppimisen kokemuksia kaikille: lapselle, kirjallisuuskasvattajana toimivalle aikuiselle ja koko perheelle tai lapsiryhmälle.

Kirjallisuuskasvatus on kokonaisvaltaista toimintaa, jonka aikana kirjallisuuden lukeminen merkityksellistyy monta eri reittiä. Näin lapselle tarjoutuu lukemisen malleja vertaisista aikuisiin, erityyppiset kirjat tulevat tutuiksi, samoin monenlainen toiminta tarinoiden parissa. Kirjallisuuskasvatus tarkoittaa niin erilaisia lukemisen tapoja, kuten kuvien lukemista valmiista tarinasta tai tarinoiden kertomista omin sanoin, kuin osallisuutta lukemiseen, kuten tarinoiden tai äänikirjojen kuuntelua, eläytyvän kerronnan seuraamista tai yhteiseen tarinaan eläytymistä lasten omaehtoisissa leikeissä.

TARU- kirjallisuuskasvatusnäkemys on tutkimuspohjaista ja perustuu opettajien kehittämistoimintaan TARU – Tarinoilla lukijaksi -hankkeessa (2017 -).

Scroll to Top