Luova toiminta

Eheyttävät ja monialaiset kokonaisuudet

eheyttava oppiminen

Kirjallisuuslähtöinen työskentely, johon on yhdistetty taidepohjaista tekemistä, soveltuu erinomaisesti eheyttäviin, monialaisiin oppimiskokonaisuuksiin. Luovan työskentelyn menetelmät yhdistyvät toisiinsa vaivattomasti: kuvat ja tekstit ovat luonteva pari, samoin kuin henkilöhahmon liike ja siihen liittyvä musiikki.

 Luovien menetelmien avulla on helppo käsitellä monentyyppisiä teemoja niin fiktiivisten tekstien kuin faktakirjallisuuden kautta. Eheyttävä oppiminen on tehokasta, sillä kirjallisuuden tulkintaa rakennettaessa opitaan samalla myös esimerkiksi sosiaalisia taitoja, neuvottelemista ja epävarmuuden sietokykyä. Eheyttävissä projekteissa oppimisen monialalaisuus liittyy työskentelyyn valittuihin teksteihin ja työtapoihin. Monesti eheyttävät oppimisprojektit on koulussa hyvä toteuttaa myös muiden oppiaineiden kuin äidinkielen ja kirjallisuuden tunneilla, ja kirjallisuutta löytyy aiheesta kuin aiheesta. Varhaiskasvatuksesta lähtien tunnekasvatusta voi toteuttaa osana kirjallisuuskasvatusta. Kirjallisuus herättää tunteita, auttaa lapsia sanoittamaan tunteitaan ja settumaan muiden asemaan.

Oheisissa opetuskokeiluissa haettiin lasten vahvuuksia pelillistämisen ja draamamenetelmien avulla, sukellettiin viikinkien maailmaan luovan työskentelyn kautta sekä sukellettiin salapoliisiteemaan kirjallisuuskasvatuksessa ja kirjoittamisen opetuksessa.

Scroll to Top