Oppilaan ja opettajan lukijuus

Opettajat lukemassa

opettajat lukemassa

Kirjallisuuden ala kaikkinensa eli kirjailijat, kuvittajat, fiktiiviset hahmot ja tapahtumapaikat yhdistävät lukijoita –paitsi samaa ikäluokkaa myös tietyn kirjallisuudenlajin harrastajia tai tietyn kirjailijan lukijakuntaa. Puhutaankin yhteisöllisestä lukemisesta ja lukijayhteisöistä, jotka jakavat lukukokemuksia ja tekstiin eläytymistään.

Kirjallisuuskasvatuksessa voi tietoisesti hyödyntää näitä lukijoita yhteen liittäviä asioita esimerkiksi kollaasein ja monentyyppisin kirjallisuuskeskusteluin. Kirjallisuuskokemusten jakaminen rakentaa yhteistä historiaa yhteisön jäsenten välille ja lujittaa näin jäsenten välisiä tunnesiteitä ja mielihyvän kokemuksia.

Opettajan kiinnostus kirjallisuutta ja lukemista kohtaa näkyy monin tavoin. Lukeva opettaja on spontaanisti kiinnostunut oppilaiden kirjavalinnoista ja lukukokemuksista. Hän keskustelee lasten kanssa lukemisesta sekä kirjoista ja osaa etsiä oppilaille sopivaa ja kiinnostaavaa luettavaa. Lukemisesta innostuminen ja rakkaus kirjoihin voi syntyä milloin tahansa. Lukevaksi opettajaksi ei aina synnytä, vaan siihen voi myös oppia.

Yhteisöllistä kirjallisuuskasvatusta voi hyödyntää työyhteisön rakentamisessa: kollegoihin tutustumisessa ja yhteisen arvopohjan luomisessa. Esimerkiksi työyhteisön kehittämishetket voi rakentaa lempirunojen, -hahmojen tai –kirjojen pohjalta. Myös kollegojen teemalliset lukupiirit ohjaavat kasvatuskeskusteluihin ja ihmiskäsityksen pohdintaan. Tämä kaikki on arvokasta pääomaa sekä kirjallisuuskasvatuksen toteuttamiseen että toimivan työyhteisön muodostamiseen.

Scroll to Top