Perhelukeminen

Varhaiskasvatus

luetaan yhdessä

Suuri osa pienten lasten vanhemmista ymmärtävät lukemisen tärkeyden, mutta lukemisen kulttuurin rakentaminen voi olla vaikeaa. Varhaiskasvatuksessa onkin kyse ehkä koulua enemmän perheen lukemisesta ja vanhemmille sopivien ratkaisujen keksimisestä. Vaikka lasten lukeminen on riippuvaista aikuisten toiminnasta, motivoitunut lapsi on avain perheen lukemiseen. Tämä tarkoittaa, että lapsen ilo lukuhetkellä, motivoi aikuista jatkamaan. Yhtenä keinona voidaan käyttää esimerkiksi samojen toimintatapojen toteuttamista sekä varhaiskasvatusryhmässä että kotona. Näin toiminta on lapselle tuttua ja hänen on ehkä helpompi innostua.

Vanhemmat hyötyvät usein hyvin konkreettisista vinkeistä. Tällainen konkreettinen pieni vinkki voi olla esimerkiksi lastenkirjojen tarjolle asettaminen kotiympäristössä niin, että lasten on helppoa tarttua kirjaan, tai tunnekirjojen lainaaminen, jotta vanhemmat saavat ideoita lukuhetken toteuttamiseen.

Jos varhaiskasvatuksen vinkkaama käytäntö on perheille jo tuttu, se ei haittaa. Vanhemmille se antaa varmuutta, että ollaan oikealla tiellä. Monilla vanhemmilla on kiireinen arki ja ajan löytäminen kirjojen hankkimiseen sekä lukuhetkiin voi olla kiven alla. Tästä syystä varhaiskasvatusryhmistä voisi tarjota luettavaa koteihin perheille. Lukeminen voi olla lorukortteja, monistettuja tarinoita tai lainakirjoja. Myös verkosta löytyy jonkin verran perheille sopivaa luettavaa ja kuunneltavaa. Joskus varhaiskasvatusryhmästä voi myös tulla lukuhetkitallenne kotiin. Sitä on mukava kuunnella. Monille perheille voi olla vieraita myös kirjastojen verkkokirjojen lainausmahdollisuudet.

Vanhemmat tuntevat suurelta osin lukemisen merkityksen koulunkäynnin kannalta. Pikkulapsiarjessa tätä ei aina ehdi miettiä. Kirjallisuutta ja lukuhetkeä voikin olla tuloksellisempaa tarjota esimerkiksi rauhoittumisen keinona tai mahdollisuutena keskustella lapsen kanssa ajankohtaisista asioista. Varhaiskasvatuksen henkilöstön onkin hyvä tuntea kirjallisuutta monista teemoista. Monikielisten perheiden kohdalla kannattaa kannustaa lukemaan ja kertomaan monilla kielellä ja pohtia erilaisten kerrontaan kannustavien materiaalien käyttöön.

Lukemiseen kannustamisella on perheille monia muita hyötyjä lukemiseen ja kirjallisuuteen sitoutumisen lisäksi. Yhteistyö kannustaa vanhempia olemaan muutoinkin yhteydessä varhaiskasvatukseen ja myöhemmin kouluun. Lisäksi vanhempien itsetunto vanhempia kohoaa toimijuuden myötä. Kaikki perheenjäsenet myös usein kiinnostuvat lukemisesta ja kirjoista.

Scroll to Top