Yhteystiedot ja tutkimus

TARU® - Tarinoilla lukijaksi

KOKONAISTEOKSET

Aerila, J.-A., & Kauppinen, M. (2019). Sytytä lukukipinä: pedagogisia keinoja lukuinnon herättelyyn. PS-kustannus.

Aerila, J.-A., & Kauppinen, M. (2021). Kirjasta kaveri: sytykkeitä lukijaksi kasvamiseen. PS-kustannus.

 AMMATILLISET TOIMITETUT TEOKSET

Aerila, J.-A., & Kauppinen, M. (2018). TARU : tarinoilla lukijaksi. Kielikukko, 37(3), 32-39. https://finrainfo.fi/wp-content/uploads/2020/02/Kielikukko-3-2018-www.pdf Open Access

Neitola, M., Aerila, J.-A. & Kauppinen, M. 2020 (toim.) Rinnalla. Taide, kerronta ja sosiaalisemotionaalinen oppiminen varhaiskasvatuksessa. Turun yliopisto, Oulun yliopisto.

Niinistö, E.-M., Aerila, J.-A., Sario, S. & Kauppinen, M. 2019 (toim.) Ytimessä. Kirja kaiken oppimisen keskiöön. Vaasa: Turun yliopisto, Itä-Suomen yliopisto.

TIETEELLISET ARTIKKELIT

Lähteelä, J., Kauppinen, M., & Aerila, J.-A. (2022). Koulujen kirjavalikoimat osana kielitietoista kirjallisuuskasvatusta. Ainedidaktiikka, 6(1), 70-86. https://doi.org/10.23988/ad.109925 Open Access

Aerila, J.-A., Lähteelä, J., Mäkelä, T., & Kauppinen, M. (2020). Enhancing the Readership of Teacher Students With Digital Book Subscription Services. International Journal of Digital Literacy and Digital Competence, 11(2), 12-27. https://doi.org/10.4018/IJDLDC.2020040102

Aerila, J.-A., Kauppinen, M., Lähteelä, J. & Siipola, M. (2024) “Through Arts, We Will Get into a Child’s World, Into Their Way of Experiencing and Explaining the World” – Arts-Based Model for Literature Education. Young Children.

Aerila, J.-A., Kauppinen, M. & Siipola, M. (2022). Kamishibai: Multisensory Storytelling for Arts-Based Literature and Language Education. Journal of Creative Practices in Language Learning and Teaching, 2(10) https://cplt.uitm.edu.my/v1/index.php/journal-volume/volume-10-2022/vol-10-no-2-nov-2022

ARTIKKELIT REFEROIDUISSA TIETEELLISISSÄ KOKOOMATEOKSISSA

Aerila, J.-A. & Kauppinen, M. (2020). Stories Make Readers: Enhancing the Use of Fictional Literature With Multilingual Students. In G. Neokleous, A. Krulatz & R. Farrelly (toim.) Handbook of Research on Cultivating Literacy in Diverse and Multilingual Classrooms. IGI Global, 368–392.

Aerila, J.-A., Lähteelä, J., Kauppinen, M. A. & Siipola, M. 2021. Holistic Literature Education as an Effective Tool for Social-Emotional Learning. Teoksessa J. Tussey & L. Haas (toim.), Handbook of Research on Supporting Social and Emotional Development Through Literacy Education. IGI Global. Advances in Educational Technologies and Instructional Design Book Series, 26–49.

Kauppinen, M. & Aerila, J.-A. (2022). Iloa, hyvinvointia ja oppimista kirjallisuuskasvatuksesta pienille ja isommillekin. Teoksessa I. Ruokonen (toim.) Ilmaisun ilo – käsikirja 0–8-vuotiaiden taidekasvatukseen. Jyväskylä: PS-kustannus.

Kauppinen, M. & Aerila, J.-A. 2018. Luokanopettajien lukijuus ja sen merkitys oppilaiden lukuinnon kasvattamisessa ja kirjallisuudenopetuksen kehittämisessä. Teoksessa M. Rautiainen & M. Tarnanen Tutkimuksesta luokkahuoneisiin (toim.). Ainedidaktisia tutkimuksia 15. Jyväskylä: Suomen ainedidaktinen tutkimusseura, 141–160.

ARTIKKELIT AMMATILLISISSA TEOKSISSA

Aerila, J.-A., & Kauppinen, M. (2020). TARU : lukemisen iloa yhteisön ja taiteen kautta. In M. Neitola, J.-A. Aerila, & M. Kauppinen (Eds.), Rinnalla : taide, kerronta ja sosiaalisemotionaalinen oppiminen varhaiskasvatuksessa (pp. 155-172). Turun yliopisto; Rinnalla-hanke; Opetushallitus. https://sites.utu.fi/rinnalla/wp-content/uploads/sites/56/2021/01/rinnalla_e-kirja.pdf Open Access

Aerila, J.-A., & Kauppinen, M. (2020). Taide ja kerronta varhaiskasvatuksessa. In M. Neitola, J.-A. Aerila, & M. Kauppinen (Eds.), Rinnalla : taide, kerronta ja sosiaalisemotionaalinen oppiminen varhaiskasvatuksessa (pp. 41-49). Turun yliopisto; Rinnalla-hanke; Opetushallitus. https://sites.utu.fi/rinnalla/wp-content/uploads/sites/56/2021/01/rinnalla_e-kirja.pdf Open Access

Aerila, J.-A., Kauppinen, M., Niinistö, E.-M., & Sario, S. (2019). Iltasatukirjahyllyillä tasa-arvoa ja tukea perheiden lukemiseen. In E.-M. Niinistö, J.-A. Aerila, S. Sario, & M. Kauppinen (Eds.), Ytimessä : kirja kaiken oppimisen keskiöön (pp. 116-122). Turun yliopisto / Rauman normaalikoulu. Open Access

Aerila, J.-A., Kauppinen, M., Niinistö, E.-M., & Sario, S. (2019). Ytimessä-hanke testaa ja kehittää yhteisöllisen lukemisen muotoja. In E.-M. Niinistö, J.-A. Aerila, S. Sario, & M. Kauppinen (Eds.), Ytimessä : kirja kaiken oppimisen keskiöön (pp. 21-32). Turun yliopisto / Rauman normaalikoulu. Open Access https://aoe.fi/#/materiaali/532

Kangasvieri, T., Moate, J., Aerila, J.-A., Björklund, S., Forsman, L., Hansell, K., Kauppinen, M., Lempel, L., Lähteelä, J., Palojärvi, A. & Pärkkä, M.-M. 2021. Mikä Innovatiivisen kielikasvatuksen kartta ja kompassi? Teoksessa T. Kangasvieri, L. Lempel, A. Palojärvi, & J. Moate (toim.), Innovatiivisen kielikasvatuksen kartta & kompassi: askeleita kehittämistyöhön (pp.). Jyväskylän yliopisto, 12–15, 16–19.

Kauppinen, M., & Aerila, J.-A. (2019). Luokanopettajat kirjallisuuskasvattajina. In M. Murto (Ed.), Kiinni fiktioon : kirjallisuuden tutkimuksesta ja opetuksesta (pp. 11-30). Äidinkielen opettajain liitto ry. Äidinkielen opettajain liiton vuosikirja.

Lähteelä, J., Aerila, J.-A., & Kauppinen, M. 2021. Art as a path to language: art-base language learning and the development of language awareness. Teoksessa J. Moate, A. Palojärvi, T. Kangasvieri, & L. Lempel (toim.), A Map and Compass for Innovative Language Education: Steps towards development. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 21–23.

Lähteelä, J., Aerila, J.-A., & Kauppinen, M. 2021. Taide polkuna kieleen: taidelähtöinen kielenoppiminen ja kielitietoisuuden kehittäminen. Teoksessa T. Kangasvieri, L. Lempel, A. Palojärvi, & J. Moate (toim.), Innovatiivisen kielikasvatuksen kartta & kompassi: askeleita kehittämistyöhön. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 39–41, 61–63.

Lähteelä, J., Kauppinen, M., & Aerila, J.-A. (2019). Lukemisen harrastaminen lasten ja nuorten kokemana. In E.-M. Niinistö, J.-A. Aerila, S. Sario, & M. Kauppinen (Eds.), Ytimessä : kirja kaiken oppimisen keskiöön (pp. 33-45). Turun yliopisto / Rauman normaalikoulu. Open Access

Lähteelä, J., Kauppinen, M. & Aerila, J.-A. 2021. Opettajaverkosto kielipedagogiikkaa kehittämässä. Teoksessa T. Kangasvieri, L. Lempel, A. Palojärvi & J. Moate (toim.), Innovatiivisen kielikasvatuksen kartta & kompassi: askeleita kehittämistyöhön. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 27–28, 49–50.

Aerila, J.-A., & Kauppinen, M. (2020). TARU : lukemisen iloa yhteisön ja taiteen kautta. In M. Neitola, J.-A. Aerila, & M. Kauppinen (Eds.), Rinnalla : taide, kerronta ja sosiaalisemotionaalinen oppiminen varhaiskasvatuksessa (pp. 155-172). Turun yliopisto; Rinnalla-hanke; Opetushallitus. https://sites.utu.fi/rinnalla/wp-content/uploads/sites/56/2021/01/rinnalla_e-kirja.pdf Open Access

LEHTIARTIKKELIT

Aerila, J.-A., & Kauppinen, M. (2021). Varhaiskasvatuksen sanataide tuottaa iloa ja kehittää tunnetaitoja. Onnimanni, 2021(1), 25-27.

De Heer, M., Aaltonen, A., Aerila, J.-A., & Kauppinen, M. (2022). Iltasatukirjahylly lisäsi lasten lukuintoa Helsingissä. Kielikukko, 2022(2), 10-13.

Kauppinen, M., & Aerila, J.-A. (2022). Kerrontapolkua pitkin yhteisölliseen lukemiseen : opettajan ammatillinen kehittyminen keskiössä. Kielikukko, 2022(2), 36-38.

Kauppinen, M., & Aerila, J.-A. (2022). Opettajien eläytyvä lukeminen : kirjallisuusterapeuttinen lähestymistapa fiktioon. Kielikukko, 2022(2), 33-35.

Mäkelä, K., & Kauppinen, M. (2022). Mitä ja miten koira opettaa? Lukukoiratoiminnan pedagogiikkaa. Kielikukko, 2022(2), 26-28.

Kauppinen, M., & Aerila, J.-A. (2022). Opettajien eläytyvä lukeminen : kirjallisuusterapeuttinen lähestymistapa fiktioon. Kielikukko, 2022(2), 33-35. https://finrainfo.fi/wp-content/uploads/2023/02/Kielikukko_2_2022_www.pdf Open Access

Kauppinen, M., & Aerila, J.-A. (2022). Kerrontapolkua pitkin yhteisölliseen lukemiseen : opettajan ammatillinen kehittyminen keskiössä. Kielikukko, 2022(2), 36-38. https://finrainfo.fi/wp-content/uploads/2023/02/Kielikukko_2_2022_www.pdf Open Access

Kauppinen, M., & Aerila, J.-A. (2020). Kielitietoinen kirjallisuuskasvatus. Kieli, koulutus ja yhteiskunta, 11(3). https://www.kieliverkosto.fi/fi/journals/kieli-koulutus-ja-yhteiskunta-toukokuu-2020/kielitietoinen-kirjallisuuskasvatus Open Access

Kauppinen, M., & Aerila, J.-A. (2020). Potrettikuvista minatyyripuutarhoihin ja lukuvirtoihin : kirjallisuusperustaista kielikasvatusta taidemenetelmin (LivArt). Kielikukko, 40(1), 2-8. https://finrainfo.fi/wp-content/uploads/2020/07/Kielikukko%201%202020%20www.pdf Open Access

Aerila, J.-A., & Kauppinen, M. (2019). Yhteisöllisyys on voimavara myös lukemisessa. Onnimanni, 2019(2), 30-31.

OPETUSMATERIAALI

Lähteelä, J., Aerila, J.-A., & Kauppinen, M. (2021). Hiljaiset kirjat : tarinoita kaikilla kielillä. Turun yliopisto; Jyväskylän yliopisto; Opetus- ja kulttuuriministeriö. https://sites.utu.fi/iki-taru/wp-content/uploads/sites/302/2021/09/2021-Hiljaiset-kirjat-Ikitaru.pdf Open Access

Scroll to Top