Oppilaan ja opettajan lukijuus

Lapset ja nuoret lukemassa

lapset ja nuoret lukemassa

Oppilaat ovat lukijoina yhtä persoonallisia kuin muutoinkin. Oppilaan lukijuutta tulee tukea ja tarjota sopivia haasteita. Koska lukijuus lähtee kasvamaan jo lapsen varhaisina vuosina, ovat lapset lukijuudessaan jo varsin erilaisia varhaiskasvatukseen tullessaan ja koulua aloittaessaan. 

Oppilaan lukijuuden tukeminen lähtee oppilaaseen tutustumisesta. Näin löytyy oikeantasoisia ja kiinnostavia lukumateriaaleja sekä jokaiselle oikea tapa lukea.

Mitä moninaisimmin säikein lapsi kiinnittyy tarinoihin ja kielelliseen ilmaisuun jo varhaisvuosinaan, sitä varmemmin kirjat tuottavat hänelle mielihyvää myös myöhemmin. Positiivisen vahvistamisen hengessä toteutettavat lukuhaasteet ovat toimiva menetelmä koko ryhmän tai luokan lukemisen lisäämiseen. Vertaiset alkavat suositella kirjoja ja tuottaa kirjallisuuspuhetta, kun lukemisesta puhumiselle luodaan tilaisuuksia. Tärkeää lukurutiinien kehittymiselle on ajan ja mielekkään paikan varaaminen lukemiselle.

Oheisissa kokeiluissa synnytetään elämyksellistä suhdetta runoihin ja runouteen sekä nuortenromaaniin. Varhaiskasvatuksen opettajat tukevat puolestaan lasten ja perheiden lukijuutta lukuvirtamenetelmän avulla. Yhtä hyvin menetelmä sopii sovellettuna yliopiston S2-opiskelijoillesuomenkielisen tekstiympäristön hahmottamiseen. Lukukarate on opettajan kehittämä menetelmä lukemaan innostamiseen ja lukutaidon harjoitteluun pienryhmässä

Scroll to Top