Luova toiminta

Luova kirjoittaminen

Luova kirjoittaminen

Itseilmaisu on pohjimmiltaan aina luovaa, sillä jokainen ilmaisija laittaa itsensä likoon synnyttäessään merkityksiä. Luovalla kirjoittamisella viitataankin tässä sellaisiin ilmaisun tapoihin, jotka perustuvat luovuuteen ja toiminnallisuuteen.

Tekstien tuottamista ruokitaan hyödyntämällä jo lähtökohtaisesti taidemenetelmiä ja käyttämällä luovia harjoituksia tekstien tekemisen eri vaiheissa. Kirjoittaminen, kuten muukin luova toiminta, on oman ajattelun näkyväksi tekemistä. Näin kirjoittamalla oppii sekä itsestään että muista.

Oheisissa kokeiluissa opettajat ovat kannustaneet oppilaita ilmaisemaan tunteitaan ja kokemuksiaan runouden kautta. Lisäksi alkuopetuksen oppilaita on ohjattu tuottamaan hyvin monentyyppisiä tekstilajeja kirjoittamisohjelman mukaan.

Art for everyone!

As a mode of exploring and enjoying the world of children literature, we have developed a project to encourage reading for pleasure and to use public spaces for promoting children literature. We believe that by exposing students to the literature in everyday life and everyday use public spaces would ultimately develop kids’ reading habits and literacy skills.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
As a mode of exploring and enjoying the world of children literature, we have developed a project to encourage reading for pleasure and to use public spaces for promoting children literature. We believe that by exposing students to the literature in everyday life and everyday use public spaces would ultimately develop kids’ reading habits and literacy skills. Because it is proven that if children are always contact with text, their reading skills develop very fast (Mahwasane, 2016). Majority of the research findings have showed that kids who are encouraged to read at their early age have better comprehension of things around them. It also develops their critical thinking abilities and makes them more receptive to creativity and ideas that ultimately improves their academic performance. Reading with and to children would improve their vocabulary as they come across new words, phrases and writing styles through reading. Educators and community can play a vital role by making reading available and enjoyable for their children (Nutbrown et al., 2017). Therefore, in our project we pay special attention to use public spaces for promoting children literature and encouraging reading for pleasure. We call it Art in public spaces which aims at supporting the well-being of the community through literature. Therefore, we have explored some public spaces where art and literature can be exhibited on the walls and on streets to offer literature in more friendly and relaxing ways for the citizens and the specific target groups as well. By using available literature in the public spaces, one group can communicate with others through texts. In the following paragraphs we will present some ideas of encouraging reading for pleasure and exploring literature in the public spaces.


Where to present literature

Involve students in decision making process. Use walking day not just to learn about nature or surrounding, but to enjoy art and literature.

Daycare and School: Daycare and school can be used as a public space where children spend most of their time. Even though in school most of the corridors and places of general use are enriched with students work, there is always some hidden or unused space that can become new communication point. There can be some spaces where students can exhibit their writing, read texts, discuss about it and share their ideas. Due to movement restrictions in the daycare, art and literature can be presented in the waiting points and outside wall of the buildings so that children can explore it with parents, friends and daycare staff.

School parking: take younger students at a safe time when there is not a lot of cars coming in and out and use crayons to write poem on concrete. This will help them memories poem and enjoy it for longer time. It will also make impression on persons who are coming after working day to their car.

Waiting Points: In our everyday life, we need to go to several places where waiting is unavoidable. Such as hospitals, different offices, bust stops etc. In some places, books or other materials could be available but it might not catch children attention. If some texts are displayed with eye-catching illustration, children will be interested to explore those with their parents, friends or even by themselves.

Public festivals: Art and literature can be presented in different publics festivals, for example, Christmas time, Summer festivals, lighting festivals, Easter celebration etc.

Local shop: Maybe your local shop will let you do posters of poetry for specific day, like Kalevala, or maybe you would be allowed to give note papers with poetry print to costumers after they are done shopping.

Frisbee golf: Suitable for older student, maybe you wish to explore poetry in connection with nature or certain language? Talk with students who is playing this sport to whom they would like to create poem stickers. What material should be used in nature? Just paper of maybe laminated paper that you will collect after some time. After selection of text, making of the Public text that may take up to 6 classes take a day out, visit local frisbee, golf place (to whom you agreed on this intervention) and place your poetry there.


Text: Dubravka Subotic and Kazi Fatematuj Johara (Heritage-teachers/OMO-teachers) May 2021

Ennakointi­kertomus

ennakointikertomus

Ennakointikertomus tarkoittaa tekstin jatkon arvaamista eri tavoin. Se on ns. ääneen ajattelun työtapa, jonka tarkoituksena on tehdä sekä lukijalle itselleen että muille (erityisesti opettajalle) näkyväksi lukukokemusta

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Ennakointikertomus tarkoittaa tekstin jatkon arvaamista eri tavoin. Se on ns. ääneen ajattelun työtapa, jonka tarkoituksena on tehdä sekä lukijalle itselleen että muille (erityisesti opettajalle) näkyväksi lukukokemusta: mitkä skeemat ovat aktivoituneet, mihin asioihin lukija on kiinnittänyt huomiota ja miten ymmärtänyt lukemaansa. Ennakointikertomuksesta voikin arvioida esimerkiksi lukutaitoa, maailmankuvaa ja sitä, mikä sivujuoni kutakin lukijaa kiinnostaa eniten.

Ennakointikertomuksen voi toteuttaa yksin (jolloin kertoo yhden ihmisen ajatuksista ja tulkinnasta) tai ryhmässä (jolloin on usean ihmisen ajatusten ja tulkintojen sulauma). Se voi olla jokin draamaan työtapa, jonkin tekstilajin tuottaminen tai vaikka kuvataiteen työ. Tärkeää on tuottaa ennakointikertomus jollakin luovalla tavalla (ei esimerkiksi vain keskustelemalla), jotta tekijä toimii kaksoistietoisuuden alueella ja tuottaa näkyväksi myös tiedostamatonta ajatteluaan. Työtavan valinta ja toteuttamistapa riippuvat muista ryhmän oppimistavoitteista, sillä ennakointikertomuksen avulla on helppo yhdistää erilaisia äidinkielen ja kirjallisuuden osa-alueita ja oppiaineita toisiinsa ja toteuttaa eheyttävää, laaja-alaista opetusta.

Ennakointikertomus sopii useiden aikaisempien tutkimusten mukaan hyvin motivoimaan oppilaita lukemiseen ja kirjallisuuskeskusteluun. Lisäksi se auttaa opettajaa ja oppilaita arvioimaan luetun ymmärtämistä ja ymmärtämään, kuinka erityisesti fiktion kohdalla erilaiset lukijat lukevat tekstejä eri tavoin. Ennakointikertomus sopii erityisen hyvin myös vähän lukeville ja kirjoittaville oppilaille. Yhteinen lähtökohta antaa kaikille materiaalia kirjoittamiseen (jos siis ennakointikertomus on kirjoitettu teksti), ennakointikertomusten vertailu on oppilaista kiinnostavaa. Se tekee näkyväksi myös sen, ettei ole olemassa oikeaa ja väärää lukutapaa ja että toisten tulkinnoista voi oppia.

Ennakointikertomusten esittäminen ja purku kannattaa suunnitella etukäteen huolellisesti. On tärkeää, että tuotoksista etsitään kirjaan liittyviä tulkintoja ja merkitysvihjeitä eikä esimerkiksi arvioida tekijöiden kirjoitustaitoa, tulkintojen oikeutta tai näyttelijänlahjoja. Ennakointikertomukset ovatkin ennen kaikkea väline osallistaa kaikki kirjallisuudesta käytävään keskusteluun ja tehdä keskustelusta oppilaslähtöisempää. Aikuislukija ja nuoret lukijat tulkitsevat asioita usein toisin. Lopuksi on tietysti kiinnostavaa lukea kirjailijoiden loppuratkaisu ja verrata sitä omaan.


Vinkkejä ennakointikertomukseen

  • Ennakointikertomusmenetelmää käytettäessä tärkeää on antaa kaikki ohjeet (esim. ryhmäjako, materiaalit, työtapa) riittävän ajoissa, jotta lukijat kiinnittävät lukiessaan huomiota ennakointikertomuksen toteuttamiseen liittyviin tekstivihjeisiin. Lisäksi on tärkeää, että ohjetta antaessaan ei anna vihjeitä siitä, miten teksti jatkuu. Jos opettaja lukee tekstiä ääneen, ohje voikin olla yksinkertaisesti: Kun lopetan lukemisen, ryhdytte ryhmissä miettimään, miten lukemani kohtaus päättyy. Kun olette miettineet kohtauksen loppuratkaisun, rakennatte siitä näytelmän/patsaan/kollaasin tms.
  • Ennakointikertomus sopii myös koronatilanteiseen verkko-opetukseen: kirjakatkelmien ääneen lukeminen tallentamatta on luvallista.
Scroll to Top