Perhelukeminen

Meidän perhe lukee

Perhelukeminen tarkoittaa perheiden lukemisen kulttuuria. Perhelukemiseen liittyvät sekä perheiden oma lukemisen tavat että neuvolasta, varhaiskasvatuksesta ja koulusta tulevat, perheille suunnatut lukemiseen kannustavat ohjelmat. Perhelukemisen ohjelmat voivat olla monenlaisia: osassa ohjelmista toteutetaan kotona samoja lukemista edistäviä asioita kuin varhaiskasvatuksessa tai koulussa ja osassa perheet saavat ohjeet tai materiaalia erityisesti kodissa toteutettavaan lukemista edistävään toimintaan.

IKI-TARU on ollut mukana tekemässä kansainvälistä tarinankerronta-opasta Open the door for reading -projektissa. Open the door for reading: Guidance for practitioners working with young families

Kaiken toiminnan tavoitteena on lukemisen kulttuurin juurruttaminen perheisiin.

perhelukeminen

Perheiden lukemisen kulttuuri rakentuu monista asioista. Se tarkoittaa vanhempien ja muun lähipiirin kiinnostusta lukemiseen ja kirjallisuuteen, perheen kirjojen määrää, kiinnostusta kirjallisuutta kohtaan sekä lukemiseen käytettyä aikaa ja siihen liittyviä tunteita. Perheiden erilaiset suhteet lukemiseen ja kirjoihin asettavat lapset eriarvoiseen asemaan, sillä lapsuuden lukeminen vaikuttaa myöhempään lukutaitoon ja sitä kautta koulumenestykseen ja koko tulevaisuuteen. Monissa perheissä iltasatu on rutiini, jossa yhtä tärkeää on yhdessä olo kuin kiinnostava tarinakin.

On tärkeää tarjota kaikille perheille mahdollisuuksia ja vaihtoehtoja lukemisen lisäämiseen perheissä. Vähän lukevien perheiden kanssa voi lähteä liikkeelle pienesti ja mallintaa lukemista esimerkiksi vanhempainilloissa.

Scroll to Top