Luova toiminta

Digitaaliset sovellukset

Digitaaliset sovellukset

Erilaiset sähköiset sovellukset ja verkkotyökalut auttavat lasta ja nuorta saamaan lukukokemustaan esiin. Esimerkiksi suositut viestipalvelut ja kuvapainotteiset julkaisut, vaikkapa meemit, ovat erityisesti lapsille ja nuorille luonteva tapa jakaa kokemuksiaan ja ajatuksiaan kirjan pohjalta.

 Digialustat ovat myös luonteva väylä koostaa ryhmän tai luokan yhteisiä merkityksiä luetun pohjalta. Digipohjat ja –sovellukset tukevat erityisesti sellaisten lukijoiden ilmaisua, joille kirjoitetun tekstin tuottaminen on haasteellista. Kuvan ja äänen yhdistäminen toimii siltana sanalliselle ilmaisulle.

Ohessa on esimerkkejä digitaalisten sovellusten käytöstä luovaan ilmaisuun luetun pohjalta. S2-oppijoille laadittiin omaan ilmaisuun kannustava kirjallisuuspohjainen oppimiskokonaisuus, joka pohjautuu digitaalisiin viestipalveluihin. Myös runous kirjallisuudenlajina otettiin haltuun digialustoja käyttämällä, jolloin kynnys runouteen madaltui ja oppilaat saivat välineitä ottaa tekstilajin omakseen.

Scroll to Top