Lukeva yhteisö

Lukeva päiväkoti ja koulu

Lukeva päiväkoti ja koulu

Kun astuu lukevaan kouluun tai päiväkotiin, tietää heti, että siellä luetaan ja arvostetaan lukemista.  Kirjat ja lukukokemukset näkyvät tiloissa monin tavoin.

 Parhaimmillaan lukevassa koulussa tai päiväkodissa on koko koulun tai päiväkodin yhteinen kirjasto ja kirjastonhoitaja. Kirjastonhoitajalla on tutkitusti tärkeä rooli lukemisessa: koulukirjaston hoitajan kanssa jaetaan lukukokemuksia spontaanisti, kirjastonhoitaja pitää kirjallisuuden ja lukemisen arvoa näkyvillä ja tuntee lastenkirjallisuutta laajasti. Koulukirjasto puolestaan lisää kirjallisuudesta keskustelemista, lukemista ja lasten kirjasuosituksia toisilleen. Jos koulussa ei ole mahdollisuutta omaan kirjastonhoitajaan, joku opettajista tai tiimiopettajia voi lähteä kehittämään kirjastotoimintaa. Monissa kouluissa isommat oppilaat voivat jakaa kirjastovastuita opettajien kanssa.

Lukeva koulu ja päiväkoti ovat muutakin kuin lukumateriaaleja, sillä luettavan lisäksi kouluympäristössä on merkkejä lukemisen merkityksestä ihmisille. Ruokalasta voi löytää kirjasuosituksia, käytävillä ja aulatiloissa on mukavia lukupaikkoja, lasten ja nuorten lukemia kirjoja ja lukusuosituksia esitellään ja opettajat jakavat lukukokemuksiaan. Lukemiseen varataan aikaa päivittäin tai viikoittain, ja koko henkilökunta lukee yhdessä lasten kanssa. Lukurutiinit ovat kehittyneet yhteisössä lukemista kannattelevaksi voimaksi.

Lukeva koulu ja päiväkoti ovat monikielisiä ja -kulttuurisia. Kirjallisuutta ja muuta luettavaa löytyy usealla kielellä ja kaikkia kieliä arvostetaan. Koulun tai päiväkodin kirjallisuusvalinnat kunnioittavat erilaisia perheitä ja oppijoita. Jokaiselle lapselle ja nuorelle löytyy sopivaa ja kiinnostavaa luettavaa ja lukuseuraa. Lukevassa koulussa ja päiväkodissa keskustellaan luetusta – sekä lapset ja aikuiset keskenään että lapset aikuisten kanssa. Yhdessä seurataan uutuuskirjoja ja kirjallisuustapahtumia.

Scroll to Top