Perhelukeminen

Koulut

Kouluissa perhelukemisen ohjelmat keskittyvät sekä lasten lukutaidon kehittymisen tukemiseen että lukemisen ilon ylläpitämiseen.

Lukutaidon kehittymisen tukemisen ohjelmissa on hyvä muistaa, että perheet ovat kovasti erilaisia sen suhteen, mitä he ajattelevat koulusta ja koulutehtävistä. Lukutaidon kotiharjoittelua kannattaa kuvata vanhemmille yksityiskohtaisesti ja kannustaa vanhempia innostamaan lapsiaan harjoitteluun positiivisella tavalla.

 

Usein perheitä ohjataankin luku- ja kirjoitustaidon oppimisen vaiheessa kotiharjoittelussa, mutta ohjaaminen jää vähemmälle, kun lapset oppivat lukemaan. Kun lukutaito on saavutettu, on perheille mukava antaa yhteisiä lukemisen harjoittelutehtäviä.

15 minuuttia päivässä

Tavallisin tehtävä on varmasti 15 minuuttia –päivässä, jossa perheet lukevat kotona yhdessä joka päivä 15 minuutin ajan. Lukemisen tehtäviä kannattaa kuitenkin vaihdella ja suunnitella myös hyvin yksilöllisiä tehtäviä.

Myös ylempien luokkien oppilaat hyötyvät yhteisestä lukemisesta ja esimerkiksi ääneen lukemisesta. Ylempien luokkien oppilaita voi kannustaa lukemaan perheen pienemmille tai vaikka tallentamaan omaa lukemistaan.

Monelle yhteisen äänikirjan kuuntelu voi rauhoittaa ennen nukkumaan menoa. Äänikirjat sopivat myös yhteisiin automatkoihin tai vaikka koiran lenkitykseen.

Omaa lukemista voi tallentaa vaikka isovanhemmille lähetettäväksi. Vanhempien ja lasten kanssa yhdessä keskustelemalla voidaan löytää kivoja tapoja lisätä lukemista. Toisille se voi olla vessalukeminen, toisille englanninkielisen pelilehden lukeminen verkossa.

 

Lukuhetket ovat arvokasta yhteistä aikaa

Monet perheet lopettavat yhteiset lukuhetket lapsen kanssa, kun opitaan lukemaan. Vanhemman ja lapsen yhteiset lukuhetket ovat kuitenkin hyödyllisiä myös lukutaitoisille.

Lukuhetki on vanhemman ja isonkin lapsen yhteinen hetki, jossa lapsi saa luontevalla tavalla vanhemman huomion ja läheisyyttä. Lisäksi lapset nauttivat lukemisen kuuntelemisesta tai toiselle ääneen lukemisesta. Jos yhteiset iltahetket loppuvat, voi uudelleen aloittaminen olla vaikeaa. Kannattaakin pyrkiä ylläpitämään käytäntöä mahdollisimman pitkään. Jos yhteinen ääneen lukeminen tuntuu väkinäiseltä, voi lukuhetki muuttua myös sellaiseksi yhteiseksi lukuhetkeksi, jossa kaikki lukevat omaa kirjaansa yhteisessä hetkessä.

Toisaalta perheiden lukemisen kulttuuria voivat olla yhteiset kirjastokäynnit tai kirjallisuuskeskustelut. Joillekin lapsille pieni palkinto tai kirjakerhon lähetys on paras motivaattori. Tärkeintä on, että lapsi kokee, että lukeminen on aikuisellekin tärkeää. Vanhemmat tuntevat lapsensa parhaiten. Heillä voikin olla parhaat ideat juuri oman lapsen lukemiseen.

Monikielisten perheiden kohdalla on tärkeää muistaa lukemisen kulttuureiden erilaisuus ja esimerkiksi kirjaston käyttöön tutustuminen. Vanhempainilta kirjastossa tekee kirjaston tutuksi. Lisäksi on hyvä muistuttaa, että lukeminen millä tahansa lapsen kielellä on hyödyllistä. Toisaalta innostuminen lukemisesta toisella kielellä nopeuttaa ja tehostaa kielen oppimista huomattavasti.

Scroll to Top